Algemene voorwaarden

Versie 1.3 – 21 april 2023 

Hoomie.online is een online platform dat consumenten adviseert over de verduurzaming van hun woning. Hoomie en hoomie.online zijn handelsmerken van Plieger Groep BV. Omdat wij goede online dienstverlening willen aanbieden en het belangrijk vinden dat jij begrijpt wat je van ons kunt verwachten, hebben we onze algemene voorwaarden zo toegankelijk mogelijk opgeschreven.

Als er na het lezen toch nog iets onduidelijk is, kun je een e-mail sturen naar contact@hoomie.online

Begrippen in deze Algemene Voorwaarden 

Hieronder vind je een lijst met uitleg van de begrippen die je tegenkomt in deze algemene voorwaarden en de mails die je van ons krijgt. 

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van hoomie.online 

 • Consument: de Consument die zijn woning wil verduurzamen en zijn haar/gegevens heeft achtergelaten op de Website of van wie de gegevens door een installateur met wie wij samenwerken in ons systeem zijn gezet. 

 • Jij/je/jou(w): de Consument 

 • Diensten: hoomie.online brengt in het kader van het verduurzamen van een woning vraag en aanbod van Consument en Installateur bij elkaar op haar platform via de Website. 

 • Hoomie.online: een bedrijf van Plieger Groep BV, met als adres Catherijnesingel 47, 3511GC Utrecht

 • Wij/we/ons/onze: hoomie.online 

 • Installateur: zelfstandig installatiebedrijf namens wie hoomie.online advies geeft aan jou en namens wie hoomie.online een voorstel voor jou maakt. De installateur voert de schouw uit, installeert de systemen die in het Definitieve Voorstel staan en zorgt dat ze klaar zijn om gebruikt te worden. De installateur is verantwoordelijk voor de installatie en de juiste werking van het geïnstalleerde systeem. 

 • Intake: online formulier met een aantal vragen over onder andere jouw energieverbruik en -contract. Hiermee kunnen we al een inschatting maken van de terugverdientijd van de verschillende mogelijkheden. 

 • Telefonische Kennismaking: een gesprek waarin we proberen te achterhalen of je al een duidelijk beeld hebt van wat je wilt en of je voldoende kennis hebt om een keuze te kunnen maken. 

 • Technisch Adviesgesprek: een gesprek via Microsoft Teams, waarin we dieper ingaan op je motivatie om te verduurzamen en je toekomstplannen met je huis. Tijdens het gesprek loop je met je telefoon of tablet door je huis, zodat wij schermopnames kunnen maken van bijvoorbeeld de meterkast, je huidige cv en de gewenste opstelplaats van de buitenunit. Deze informatie hebben wij nodig bij het maken van het Conceptvoorstel. 

 • Conceptvoorstel: een voorstel waarin staat hoe wij jouw woning zouden willen laten verduurzamen. Het Conceptvoorstel is pas definitief als de Installateur is langs geweest voor een schouw en heeft bevestigd dat wat in het Conceptvoorstel staat ook echt uitgevoerd kan worden. 

 • Definitief Voorstel: als de Installateur is langs geweest voor een schouw en heeft bevestigd dat wat in het Conceptvoorstel staat mogelijk is in jouw woning, stellen wij een Definitief Voorstel op. Als jij het definitieve voorstel accepteert komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en de installateur. Hoomie.online is geen partij in deze overeenkomst. 

 • Website: de website https://hoomie.online/ die wij gebruiken voor onze Diensten. 

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Conceptvoorstellen en Definitieve voorstellen. Als je van deze Algemene Voorwaarden wilt afwijken, moet dit schriftelijk afgesproken worden. Dit kan ook per mail. Wij mogen de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen en jij stemt daarmee in. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op de Website (zie: https://hoomie/algemene-voorwaarden/). 


Welke Diensten bieden wij aan? 

Wij geven advies, beantwoorden vragen je vragen en maken een voorstel voor verduurzaming van je woning. Dat doen we in opdracht van en ten behoeve van de installateur. Hieronder leggen we ons proces stap voor stap uit. 


 1. Jij laat je gegevens achter via de Website of de Installateur bij wie jij een offerte hebt aangevraagd draagt jouw gegevens aan ons over. 

 2. Jij vult een Intake in. 

 3. Wij bellen jou voor een Telefonische Kennismaking om te bespreken wat je wensen en verwachtingen zijn. 

 4. Wij plannen een Technisch Adviesgesprek in, waarin we dieper op jouw situatie ingaan. 

 5. Wij maken een Conceptvoorstel op basis van het technisch adviesgesprek. 

 6. Als je akkoord gaat met het Conceptvoorstel, komt de Installateur bij jou thuis langs voor een schouw om te kijken of het Conceptvoorstel in de praktijk uitvoerbaar is en of je nog aanvullende wensen hebt.  

 7. Wij stellen een Definitief Voorstel op. Als jij dit voorstel accepteert, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en de Installateur. Wij maken geen deel uit van de rechtsverhouding die daarmee ontstaat. 

Hier kun je meer lezen over het proces: https://hoomie.online/academy/hoomie-proces-consumenten/


Hoe gaan wij met jouw gegevens om? 

De gegevens die jij met ons deelt via de website, tijdens het bespreken van jouw verduurzamingsplannen of bij de schouw, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beschermd. Ze worden gedeeld met de Installateur, voor zover hij die nodig heeft om de schouw te kunnen uitvoeren. Voor de volledigheid verwijzen we naar de Privacy Policy van hoomie.online


Hoe zit het met onze aansprakelijkheid? 

 1. Wij geven onze adviezen met de beste zorg, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in of aan jouw woning. 

 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat jij (of iemand anders namens jou) ons onjuiste en/of onvolledige informatie gegeven hebt. 


Wat als een bepaling ongeldig is? 

Als een van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen nog steeds geldig. De ongeldig verklaarde bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de inhoud van de ongeldig verklaarde bepaling. 


Wat te doen als je niet blij bent met onze dienstverlening 

Laat het op tijd weten als je niet blij bent met de Diensten die we voor jou uitvoeren. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen. Het samen oplossen heeft altijd onze voorkeur. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde rechter in Den Haag. Hiervoor geldt het Nederlands recht. 

Uw energiebesparing, onze missie.

Contact

Hoomie
Catherijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Hoomie en hoomie.online zijn geregistreerde handelsnamen van

Plieger Groep BV
KVK 86005952

© 2024 - Hoomie

Social

Uw energie-besparing, onze missie.

Contact

Hoomie
Catherijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Hoomie en hoomie.online zijn geregistreerde handelsnamen van

Plieger Groep BV
KVK 86005952

© 2024 - Hoomie

Social