Meer klantinformatie vastleggen en terugvinden

7 mei 2024

Feature, Fix

3.8

We hebben een aantal aanpassingen gemaakt rondom de informatie over jouw consumenten:

  1. Je kunt nu bij het opboeken van consumenten een eigen referentie invoeren. Hiermee kan je bijvoorbeeld een klantnummer koppelen aan het Hoomie account. Het is een vrij tekstveld, waarin je bijvoorbeeld ook een URL kunt plaatsen naar het klantrecord in je eigen CRM.

  2. We vragen bij nieuwe consumenten om te op te geven via welke route hij of zij bij je is gekomen met de verduurzamingsaanvraag. Daarbij kun je kiezen uit een aantal opties. Met deze informatie maken we inschattingen over de aankoopbereidheid.

  3. In het portaal kun je belangrijke informatie over de consument terugvinden. Klikt op de 'i' en bekijk de informatie in de pop-up.

Status van leads inzien

In het venster Status Opgeboekte Consumenten geven we nu gedetailleerder weer wat de status is. Als een consument zijn verduurzamingsaanvraag intrekt geven we vanaf nu hier ook aan waarom hij dat gedaan heeft.

Bekijk het filmpje om te zien waar je deze informatie kan vinden.

Bekijk de juiste woning in het streetview venster en de sateliet weergave

In de jobs app kun je van iedere consument het huis zien via het streetview- en satelietvenster. We hebben een kleine aanpassing gemaakt waardoor het streetviewvenster nu standaard op de woning gericht is.

In het satelietvenster plaatsen we een rode marker op de woning van de consument zodat je ziet om welk huis het gaat:

Uw energiebesparing, onze missie.

Contact

Hoomie
Catherijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Hoomie en hoomie.online zijn geregistreerde handelsnamen van

Plieger Groep BV
KVK 86005952

© 2024 - Hoomie

Social