Extra subsidie voor de warmtepomp in 2024

1

Hoeveel subsidie je in 2024 krijgt, hangt af van het soort apparaat en het vermogen.

Zo ligt het subsidiebedrag voor een hybride warmtepomp (een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel) tussen de 2400 en 2700 euro. Voor een volledig elektrische warmtepomp (lucht/water) krijg je iets meer subsidie: tussen de 2.550 en 3.300 euro voor een warmtepomp met een vermogen van maximaal 10 kW en tussen de 3.300 en 4.000 euro voor een warmtepomp met een vermogen vanaf 10 kW. De subsidie voor een bodemwarmtepomp (of aardwarmtepomp) begint bij 4.200 euro en loopt op tot ongeveer 5.000 euro.

Dat je voor een bodemwarmtepomp meer subsidie krijgt dan voor een lucht-water warmtepomp, heeft ermee te maken dat dit type warmtepomp z’n warmte uit grondwater of de grond haalt. Dat brengt hogere installatiekosten met zich mee, waardoor deze warmtepomp veel duurder is dan een hybride of een lucht/water warmtepomp.

Daar staat tegenover dat het rendement van dit type warmtepomp ook hoger is. De temperatuur van de bodem is namelijk constanter dan die van de buitenlucht. Met een bodemwarmtepomp krijg je dus meer warmte voor elke kWh stroom die je warmtepomp verbruikt.

Daarnaast speelt het vermogen van de warmtepomp een rol. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het subsidiebedrag, maar hoe hoger ook het aanschafbedrag. Om subsidie te krijgen, mag het maximale vermogen van de warmtepomp niet hoger zijn dan 70 kW.

In de apparatenlijst (pdf) op rvo kun je per apparaat terugvinden hoeveel subsidie je krijgt. Van deze apparaten weet je zeker dat je recht hebt op subsidie. Je kunt ook subsidie aanvragen voor een apparaat dat niet op de lijst staat, maar dan loop je wel het risico dat je aanvraag wordt afgekeurd.