Vermogen warmtepomp berekenen? Zo doe je dat snel en betrouwbaar

02 december 2022

Om een huis goed warm te krijgen met een warmtepomp, is het belangrijk om vooraf te bepalen wat het vermogen van de warmtepomp moet zijn. Hiervoor wordt een warmteverliesberekening gemaakt. Bestaande methoden om dit te doen hebben de nodige beperkingen. Daarom pakken we het bij hoomie anders aan. In deze blog lees je hier meer over.

Wat is een warmteverliesberekening?

Bij een warmteverliesberekening reken je uit hoeveel warmte een huis verliest en hoeveel warmte dus nodig is om het huis op de gewenste temperatuur te houden. Hiervoor gebruiken we bij hoomie standaardwaarden: de laagste buitentemperatuur waarmee we rekenen is -7 graden en we rekenen met een binnentemperatuur van 21 graden.

Een warmteverliesberekening wordt ook wel een transmissieberekening genoemd: je berekent hoeveel warmte er via de muren en het dak naar buiten toe verdwijnt. Slecht geïsoleerde huizen hebben een hogere transmissie naar de buitenlucht en verliezen dus meer warmte. Daarom is er een zwaardere warmtepomp nodig om die verloren warmte ‘aan te vullen’.

Waarom een warmteverliesberekening belangrijk is bij een warmtepomp

Een warmteverliesberekening is met name van belang bij het installeren van een warmtepomp. Bij een cv-ketel is zo’n berekening minder aan de orde, omdat in dit geval de capaciteit van de cv-ketel om warm tapwater te maken leidend is. Daar is veel meer vermogen voor nodig dan om een huis warm te houden. Vrijwel alle cv-ketels hebben dus overcapaciteit voor het verwarmen van een huis.

Een warmtepomp, daarentegen, wordt niet gedimensioneerd op de capaciteit om warm tapwater te maken, maar op de verwarmingsbehoefte van het huis.

Een warmtepomp mag niet te veel overcapaciteit hebben, want dan slijt hij sneller door vaak in- en uitschakelen. Maar als hij te klein is, wordt het huis op koude dagen niet goed warm. Daarom is het belangrijk om een warmteverliesberekening te maken, zodat je de juiste capaciteit van de warmtepomp kunt bepalen.

Methoden om een warmteverliesberekening te maken

Er zijn momenteel 3 methoden om een warmteverliesberekening te maken, die elk hun voor- en nadelen hebben.

  • Rekenkundig model van het huis maken

Je maakt een rekenkundig model van het huis en bepaalt van de vloer, de buitenmuren, de ramen en deuren en het dak hoeveel warmte ze doorlaten. Dat is een complexe berekening, omdat je van ieder onderdeel moet bepalen van wat voor materiaal het is, en hoe dik, voordat je kunt uitrekenen hoe goed het isoleert. Het bepalen van die materialen kan vaak alleen ter plaatse en dat maakt zo’n berekening tijdrovend en duur.

  • Rekenkundig model maken op basis van het bouwjaar van de woning

Je kunt ook een rekenkundig model maken op basis van het bouwjaar van de woning. Je neemt dan de minimale isolatienormen voor ieder onderdeel, zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit uit de tijd dat het huis gebouwd werd.

Voor huizen na 2000 werkt dat redelijk goed, maar voor oudere huizen niet. Hier is vaak al wat aan gebeurd, waardoor de gegevens niet meer betrouwbaar zijn. Er is bijvoorbeeld een uitbouw gemaakt, waardoor het huis groter is en meer energie verbruikt. Of er is al geïsoleerd, waardoor het huis de warmte beter vasthoudt en er dus minder energie verbruikt wordt. Het resultaat van de warmteverliesberekening op basis van bouwjaar is in het geval van aanpassingen aan het huis niet betrouwbaar.

  • Kijken hoeveel energie het huis verloren heeft

De derde manier om een warmteverliesberekening te maken, is door te kijken naar de energie die het huis verloren heeft. Dit is in een huis met een cv-ketel gemakkelijk te achterhalen door het gasverbruik te meten.

Maar ook deze methode is niet 100% betrouwbaar, omdat gedrag door de jaren heen kan veranderen door veranderde omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding). Dit kan ertoe leiden dat het vermogen van een warmtepomp op een later moment mogelijk niet meer toereikend is of dat er juist sprake is van overcapaciteit.

Hoe we het bij hoomie aanpakken

De gebruikelijke methoden om een warmteverliesberekening te maken, hebben dus alle drie hun beperkingen. Daarom doen we het bij hoomie anders: we combineren de beste onderdelen van de verschillende methodes.

Dat werkt zo:

Voordat we in gesprek gaan met huiseigenaren die interesse hebben in een warmtepomp, vragen we om hun postcode, huisnummer en aanvullende informatie, zoals:

  • eventuele na-isolatie
  • bijverwarming
  • gas- en stroomverbruik
  • welke tarieven ze betalen voor gas en stroom

Op basis van deze informatie maken we 2 berekeningen: eerst maken we een berekening op basis van de bouwperiode (zie methode 2 hierboven) en die vullen we aan met de informatie die we van de bewoners gekregen hebben. Dit geeft ons een eerste indicatie van het warmteverlies. Vervolgens maken we een berekening op basis van het opgegeven. energieverbruik.

Dankzij onze samenwerking met softwarebedrijf Heat-Box, kunnen we deze berekeningen automatisch maken en wel direct nadat we de gegevens van de klant ontvangen hebben.

Als de uitkomsten van de bovenstaande berekeningen bij elkaar in de buurt liggen, durven we deze als basis te nemen voor ons advies. We kunnen dan goed het vermogen van de warmtepomp bepalen en aanvullende maatregelen voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan een gasketel als back-up (hybride warmtepomp) of lagetemperatuurverwarming.

Zit er een groot verschil tussen beide berekeningen? Dan onderzoeken we in ons adviesgesprek met de consument waar dat verschil vandaan komt en bespreken we met de consument welke afwegingen hij moet maken.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat wij de consument al vroeg in ons advies een realistisch investeringsbedrag kunnen geven, met daarbij de verwachte besparing op het energieverbruik. Zo kunnen we al in een vroeg stadium de technische mogelijkheden en terugverdientijden aangeven, zodat de consument een afgewogen keuze kan maken.

Daarnaast:

  • krijgt de consument een voorstel op maat.
  • wordt het theoretische verbruik (op basis van bouwjaar en type woning) vergeleken met het feitelijke verbruik. Dit helpt onze verduurzamingsadviseurs bij het gesprek over stookgedrag en verbeteringsmogelijkheden.
  • kunnen consumenten de verschillende mogelijkheden (bijv. een hybride of all-electric warmtepomp) goed met elkaar vergelijken, omdat ook toekomstig energieverbruik wordt uitgerekend voor de verschillende systemen.

Waarom is dit interessant voor warmtepompinstallateurs?

Hoomie adviseert consumenten over verduurzamingsmogelijkheden en maakt daarvoor concrete voorstellen. Als een consument zo’n voorstel accepteert, komt er een overeenkomst tot stand tussen de consument en de installateur. De installateur is uiteindelijk verantwoordelijk voor een goed werkende oplossing. Onze installatiepartners geven aan het fijn idee te vinden dat de geadviseerde warmtepomp gebaseerd is op de behoefte van het huis en de bewoners. Een onderliggende berekening geeft vertrouwen hierin.

Sluit je ook aan als installatiepartner bij hoomie

Wil jij je klanten ook een gedegen en betrouwbaar advies kunnen geven, zonder dat je dit moet uitbesteden aan een duur, extern bureau? Meld je dan vandaag nog aan als installatiepartner van hoomie

Wij nemen niet alleen de warmteverliesberekening van je over, maar voeren ook de adviesgesprekken, beantwoorden de vragen van consumenten en maken de voorstellen met de merken waar jij graag mee werkt. Zo kun jij je 100% focussen op betaald werk.

Meer nieuws